Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 og arbejder løbende med forbedringer i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi er netop blevet verificeret i henhold til ISO 26000:2021, som er en international standard for organisationers sociale ansvar. Samtidig har vi særligt fokus på fire af FN’s verdensmål:

3 Sundhed og trivsel
5 Ligestilling mellem kønnene
7 Bæredygtig energi
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
10 Mindre ulighed
12 Ansvarligt forbrug og produktion.
13 Klimaindsats

Sammenlagt har vi udvalgt 12 områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel på lang sigt:

Vil du vide mere om vores bæredygtigheds- og kvalitetsarbejde?
Send en mail til
sustainability@nevotex.se