KVALITET OG BÆREDYGTIGHED

Som førende leverandør og producent inden for vores felt tager vi kvalitets- og bæredygtighedsspørgsmål meget alvorligt – både når det gælder produkter og fremstillingsmetoder samt processer og arbejdsmetoder. Vi ved, at enhver indsats tæller, også selvom resultatet først mærkes på lang sigt.
Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 og arbejder løbende med forbedringer i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi er netop blevet verificeret i henhold til ISO 26000:2021, som er en international standard for organisationers sociale ansvar. Samtidig har vi særligt fokus på syv af FN’s verdensmål:
 
3 Sundhed og trivsel
5 Ligestilling mellem kønnene
7 Bæredygtig energi
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
10 Mindre ulighed
12 Ansvarligt forbrug og produktion.
13 Klimaindsats
Sammenlagt har vi udvalgt 12 områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel på lang sigt:

> Afskaf fattigdom
> Stop sult
> Sundhed og trivsel
> Kvalitetsuddannelse
> Ligestilling mellem kønnene
> Rent vand og sanitet
> Anstændige jobs og økonomisk vækst
> Mindre ulighed
> Ansvarligt forbrug og produktion
> Klimaindsats
> Livet i havet
> Økosystemer og biodiversitet
 
Vil du vide mere om vores bæredygtigheds- og kvalitetsarbejde?
Send en mail til sustainability@nevotex.se
 

Politikker og rapporter

Læs nedan om vores politikker for miljø, bæredygtighed og kvalitet. Du er velkommen til at downloade vores bæredygtighedsrapport, som beskriver flere af de aktiviteter, vi laver, og som vi fortsætter med at udvikle inden for rammerne af FN’s verdensmål.
 

Hos Nevotex er vi utroligt stolte af vores bæredygtighedsarbejde.

Derfor er vi glade for, at vi i foråret 2023 havde æren af ​​at lave et interview med Scandinavian Mind, om vores igangværende arbejde. Følg linket herunder og del resultaterne!