ET MERE BÆREDYGTIGT SORTIMENT

Et produkt kan være bæredygtigt på forskellige måder. Vi vil gerne gøre det nemt at vælge materialer, der lever op til folks forventninger med hensyn til bæredygtighed. Derfor vil vi kort fortælle lidt om, hvordan vores produkter udmærker sig i forhold til bæredygtighed, og gøre det nemmere at træffe et bevidst valg. Med filterfunktionen kan man nemt finde vores bæredygtige produkter.

Hos Nevotex har vi i nogle år arbejdet intensivt på at udvikle vores bæredygtighedsarbejde. Vores bæredygtighedsrapport beskriver, hvad vi fokuserer på sammen med vores fastsatte mål, og her kan man følge med i, hvad vi har opnået indtil nu. For at hjælpe med at vælge et mere bæredygtigt alternativ, har vi valgt at definere og beskrive en række vigtige områder inden for bæredygtighed.

Alle kategorier

> Genbrugsmateriale
> Gennemsigtighed og sporbarhed
> Lokalproduceret
> Produktion med miljøfokus
> Lang levetid
> ÖKO-TEX*
> ECO LABEL

GENBRUGSMATERIALE

At bruge produkter der er fremstillet af genbrugsmaterialer, er bæredygtigt set ud fra et ressourceforbrug. Der kræves ingen eller meget få nye ressourcer så som energi, brændstof, kemikalier osv. for at producere nyt materiale. Mængden af ressourcer, der kræves til genanvendelsesprocessen, er normalt lille sammenlignet med en ny produktion. Derudover bidrager genbrugsmaterialer positivt til flere andre aspekter af bæredygtighed, såsom biodiversitet, miljøpåvirkning og arbejdsforhold. Inden for møbelstoffer er der en rivende udvikling mod tekstiler baseret på genbrugsmateriale. Vi har gang i flere produktudviklingsprojekter med nogle af vores leverandører, hvor vi sammen producerer tekstiler, der indeholder genbrugsmateriale helt op til 100%. Indtil videre handler det primært om uld og polyester, og vi har allerede en del produkter i vores sortiment.

Gennemsigtighed og sporbarhed

Risikoen for alvorlige afvigelser fra internationale standarder (f.eks. vedrørende menneskerettigheder og miljøforhold) kan lidt forenklet siges at øges, jo længere ud man kommer i forsyningskæden. Det er en af de erfaringer, vi har gjort os under vores arbejde henimod at skulle verificeres i henhold til ISO 26000:2021. ISO 26000:2021 er en standard for "virksomhedens sociale påvirkning", hvilket betyder at man arbejder helhedsorienteret med bæredygtighed. Da vi begyndte vores arbejde med bæredygtighed, fandt vi hurtigt ud af at vi også måtte have fokus på bæredygtighed i forsyningskæden, og at vi her har mulighed for at påvirke produktionen af vores materialer med størst mulig positiv effekt. For at sikre gode forhold i hele forsyningskæden, arbejder vi sammen med vores leverandører med at kortlægge og gennemgå de forskellige processer, og vi bestræber os på at kunne spore alt anvendt materiale tilbage til dets oprindelse. Dette arbejde gør, at vi med god samvittighed kan tilbyde markedet et sortiment med fuld gennemsigtighed i alle led.

Lokalproduceret

Mange materialer fremstilles i Asien, hvilket betyder lange transportafstande med blandt andet klimabelastning til følge. Det giver også udfordringer med fx arbejdsforhold og miljøpåvirkning. Det gælder først og fremmest møbelstoffer og værktøj. Ved så vidt muligt at foretage vores indkøb fra lokale leverandører kan vi reducere den negative påvirkning. Vi søger derfor løbende efter producenter, der befinder sig i vores nærområde. Med nærområde mener vi producenter i Skandinavien og de baltiske lande, hvor vi også driver vores forretning fra.

Produktion med miljøfokus

Miljøbelastningen i produktionen af de produkter, vi sælger, består blandt andet af ressourceforbrug i form af energi, vand og råvarer. Afhængigt af det materiale, der fremstilles, anvendes kemikalier i forskellige former og mængder, fx i form af kunstgødning og pesticider. For at mindske vores miljøbelastning søger vi leverandører, der bruger grøn energi i deres produktion, reducerer vandforbruget og tilbyder miljømærkede produkter, f.eks. ØKO-TEX og Eco Label.

Lang levetid

At bruge et produkt i mange år er nok det bedste for vores miljø, men det kræver høj kvalitet og tidløst design. Når man medtager alle faktorer i et produkts livscyklusanalyse, er levetid en vigtig parameter. Det samme gør sig gældende for cirkulært design. Hos Nevotex arbejder vi generelt med produkter af høj kvalitet, men vi har også artikler med ekstra lang levetid på grund af samspillet mellem materiale eller produktionsteknologi. Slidstyrke og lysægthed er eksempler på parametre, der har indvirkning på holdbarheden.

ÖKO-TEX®

Certificering efter Standard 100 af ÖKO-TEX betyder, at produktet ikke indeholder niveauer af sundhedsskadelige kemikalier, som kontrolleres gennem test udført af tekstilforsknings- og testinstitutter. Certificering finder sted for alle elementer i produktet fx fibre, garn, råstoffer, færdige tekstiler og færdige slutprodukter. Kig rundt på vores hjemmeside, og lad dig inspirere af alle vores ÖKO-TEX certificerede produkter.

ECO LABEL

ECO Label er EU's certificeringsprogram (svarer til Svanemærket), med fokus på at skabe bæredygtige produkter, og at reducere miljøbelastningen fra produktionsprocesser og forbrug af produkter. For at opnå mærket skal produkterne opfylde strenge krav gennem hele deres livscyklus. ECO LABEL er et uafhængigt tredjepartscertificeringsprogram.