ET MERE BÆREDYGTIGT SORTIMENT

Et produkt kan være bæredygtigt på flere forskellige måder. Vi vil gerne gøre det nemt for dig at vælge materialer, der lever op til dine forventninger til holdbarhed. Derfor vil vi kort fortælle dig, hvordan vores produkter har en bedre bæredygtighedsydelse på forskellige måder og letter dit bevidste valg. Med filterfunktionen kan du så nemt finde de produkter, der passer dig bedst.

Hos Nevotex har vi i nogle år arbejdet intensivt på at udvikle vores bæredygtighedsarbejde. Vores bæredygtighedsrapport beskriver, hvad vi fokuserer på sammen med vores opsatte mål, der kan du følge med i, hvad vi har opnået indtil nu. For at hjælpe dig med at vælge et mere bæredygtigt alternativ, har vi valgt at definere og beskrive en række vigtige områder inden for bæredygtighedsperspektivet.

Vi har knyttet produkter, som vi mener hører til hver kategori, til alle områder. Klik på linkene, og du kommer til vores produkter, der fokuserer på de bæredygtighedsspørgsmål, der er vigtige for dig. Der kan du læse mere om dens ejendomme og også bestille direkte online.

Alle kategorier

> Genbrugsmateriale
> Gennemsigtighed og sporbarhed
> Lokalt produceret
> Produktion med miljøfokus
> Lang levetid
> ÖKO-TEX*
> MILJØMÆRKET

GENBRUG MATERIALE

At bruge produkter, der er fremstillet af genbrugsmaterialer, er bæredygtigt set ud fra et ressourceforbrug. Der kræves ingen nye ressourcer i form af energi, brændstof, kemikalier osv. for at producere nyt materiale. Mængden af ​​ressourcer, der kræves til genanvendelsesprocessen, er normalt lille sammenlignet med nyproduktion. Derudover bidrager genbrugsmaterialer positivt til flere andre aspekter af bæredygtighed, såsom biodiversitet, klimapåvirkning og arbejdsforhold. Blandt møbelstoffer er der en rivende udvikling mod tekstiler baseret på genbrugsmateriale. Nevotex har flere produktudviklingsprojekter sammen med leverandører, hvor vi producerer stoffer, der indeholder genbrugsmateriale, op til 100%. Indtil videre handler det primært om uld og polyester, som allerede i dag findes i flere varianter til salg med en høj andel af genbrugsmateriale.

Gennemsigtighed og sporbarhed

Risikoen for alvorlige afvigelser fra internationale standarder (f.eks. vedrørende menneskerettigheder og miljøforhold) kan lidt forenklet siges at øges, jo længere man kommer i forsyningskæden. Dette er en af ​​de erfaringer, vi har lært under vores arbejde, der skal verificeres i henhold til ISO 26000:2021, som er en standard for "virksomhedens sociale påvirkning", som refererer til et holistisk perspektiv på bæredygtighed. I forbindelse med at vi startede med at udvikle vores bæredygtighedsarbejde, kom det også frem, at fokus på bæredygtighed i forsyningskæden er et af vores vigtigste bæredygtighedsspørgsmål, hvor vi kan bidrage til den største positive effekt. For at sikre gode forhold i hele forsyningskæden arbejder vi sammen med vores leverandører omkring kortlægning, gennemgang og bestræber os på at spore alt inkluderet materiale tilbage til dets oprindelse. Arbejdet giver os tryghed i at tilbyde markedssortimentet med fuld gennemsigtighed gennem alle led.

Lokalt produceret

Mange materialer fremstilles i Asien, hvilket indebærer lange transporter med blandt andet klimabelastning til følge, men også udfordringer omkring fx arbejdsforhold og miljøbelastning. Det gælder først og fremmest møbelstoffer og værktøj. Ved at foretage vores indkøb fra leverandører i lokalområdet kan vi reducere den negative påvirkning. Vi søger derfor løbende efter producenter, der befinder sig i vores nærområde. Med lokalområde henviser vi til producenter beliggende i Skandinavien og de baltiske lande, hvor vi driver vores forretning.

Produktion med miljøfokus

Miljøbelastningen i produktionen af ​​de produkter, vi sælger, består blandt andet af ressourceforbrug i form af energi, vand og råvarer. Afhængigt af det materiale, der fremstilles, anvendes kemikalier i forskellige former og mængder, for eksempel i form af kunstgødning og pesticider. For at mindske vores miljøbelastning søger vi leverandører, der bruger grøn energi i deres produktion, reducerer vandforbruget og tilbyder miljømærkede produkter, f.eks. ØKO-TEX og Eco Label.

Lang levetid

At bruge et produkt i mange år er nok det bedste for vores miljø, som kræver høj kvalitet og tidløst design. Når du medtager alle faktorer i en livscyklusanalyse, er levetid en vigtig parameter. Det samme gør sig gældende for cirkulært design, hvor lang levetid udpeges som det mest cirkulære design. Hos Nevotex arbejder vi generelt med produkter af høj kvalitet, men der er artikler, der har en ekstra lang levetid afhængig af deres indgående materialer eller produktionsteknologi. Slidstyrke og lysægthed er de parametre, der styrer kategorien.

ÖKO-TEX®

Certificering efter Standard 100 af ÖKO-TEX betyder, at produktet ikke indeholder niveauer af sundhedsskadelige kemikalier, som kontrolleres gennem test udført af tekstilforsknings- og testinstitutter. Certificering finder sted for alle forskellige trin i produktet såsom fibre, garn, råstoffer, færdige tekstiler og færdige slutprodukter. I vores produktkatalog kan du nemt frafiltrere alle produkter, der er ÖKO-TEX certificerede.

ECO LABEL

ECO Label er EU's certificeringsprogram (svarende til den nordiske Svane), som har til formål at skabe bæredygtige produkter baseret på en livscyklusvurdering, med et fælles mål om at reducere miljøbelastningen fra produktionsprocesser og forbrug af produkter. For at opnå mærket skal produkterne opfylde strenge krav gennem hele deres livscyklus. ECO LABEL er et uafhængigt tredjeparts certificeringsprogram.